• Rekrutacja 2023/2024

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach informuje , że listy kandydatów zakwalifkowanych i niezakwalifikowanych w II etapie rekrutacji zostały wywieszone w szkole ( drzwi wejściowe - wewnątrz ) .

      Dyrektor szkoły

      Magdalena Dołęgowska

    • Rekrutacja 2023/2024
     • Rekrutacja 2023/2024

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach informuje, że wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły w I etapie rekrutacji zostali zakwalifikowani i przyjęci do szkoły. Listy kandydatów zakwalifikowanych i przyjetych zostały wywieszone w szkole ( drzwi wejściowe - wewnątrz ) .

    • Rekrutacja 2023/2024
     • Rekrutacja 2023/2024

      Nabór odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego - https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

      Rekrutacja do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w oparciu o przepisy:

      1. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze.zm),2. uchwałę nr XXXVIII/765/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,3. zarządzenie nr 2 942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustaleniana rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym

    • Zarządzenie Dyrektora Szkoły
     • Zarządzenie Dyrektora Szkoły

      Zarządzenie nr 6/2022/2023

      Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

      z dnia 24 luty 2023r.

      w sprawie

      warunków korzystania ze stołówki szkolnej,w tym wysokości opłat za posiłki w roku 2023

      Na podstawie art. 106 ust. 1-3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, z 2023 r. poz. 185.)

  • Godziny dzwonków

   Sobota 03.06.2023
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Kontakty

  • Logowanie