• GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE

     

     

    Link do strony projektu: http://pamiec81.pl/

     

    Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego do udziału w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”. Głównym celem projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Jadwiga Wiśniewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

     

    Projekt w szkole realizują klasy 4 i 5.

    Koordynator : Magdalena Dołęgowska

    Nauczyciel wspomagający realizację : Kornelia Kaplyta

     

    Udział w wykładach:

    1. "Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego" 

    12.10.2021r. ( on linie ) - uczestnicy Magdalena Dołęgowska, Kornelia Kaplyta 

     

     2.  „Drogowskazy pozostawione przez kard. Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu”  27.10.2021r. ( on linie ) - uczestnicy Magdalena Dołęgowska, Kornelia Kaplyta 

     

    Realizacja:

    1. Przygotowanie : SZKOLNEGO MIEJSCA PATRIOTYCZNO – HISTORYCZNEGO. Mieści się w hollu głównym . 

    2. Udział nauczycieli w wykładach w ramach działań " Odkrywamy Historię Solidarności" .

    3. Prezentacja na terenie szkoły wystawy elementarnej, przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej  w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności -  STAN WOJENNY 1981-83.

     

    WYSTAWA PRZYGOTOWANA PRZEZ IPN / ŚCWiS STAN WOJENNY 1981-83.pdf

     

    4. Udział Uczniów w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno - Literackim - Tropiciele historii - poszukiwanie " Ludzi Solidarności" .

    - Martyna Urych klasa IV 

    - Emilia Surowczyk klasa IV

    - Zuzanna Borys klasa IV

    - Krzysztof Księżarczyk klasa IV 

     

    5. 8.11.2021r. klasy IV i V uczestniczyły w pokazie filmu " Nie zabierajcie mamy ".

    Fotorelacja : 

    https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-40-w-Katowicach-2182855275310367

    Link do filmu: 

    https://www.youtube.com/watch?v=WZzWUpGFbxo

     

    6. Zajęcia z uczniami „ Dzieciństwo twojego nauczyciela w Stanie Wojennym” .

         Zajęcia z uczniami „ Historie moich dziadków”

  • Kontakty

  • Logowanie