• 1.Zebrania z rodzicami:

    13.09.2023

    24.01.2024

    22.05.2024

     

    2.Konsultacje z rodzicami.

    15.11.2023

    6.03.2024

     

    3. Terminy zebrań klasyfikacyjnych i – plenarnych Rady Pedagogicznej:

     

    24-01-2024 – zebranie klasyfikacyjne zatwierdzające wyniki klasyfikacji w I półroczu

    17-06-2024 - zebranie klasyfikacyjne zatwierdzające roczne wyniki klasyfikacji

     

    4. Inne ważne terminy:

     

    - do 10.01.2024r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach półrocznych

    - do 17.05.2024r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych

    - do 07.06.2024r. złożenie wniosku o egzamin klasyfikacyjny dla ucznia z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności

    - do 17.05.2024r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych zachowania

     

    5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:


     

    Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2019 poz. 1093)  , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  są :

     

    2.11.2023

    3.11.2023

    2.05.2024

    31.05.2024

    20.06.2024

     

    Jednocześnie Dyrektor Szkoły informuje Rodziców ( prawnych opiekunów ) uczniów , że w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia w świetlicy wg. przyjętego harmonogramu i po wcześniejszym poinformowaniu szkoły o uczęszczaniu dziecka w tych dniach na zajęcia świetlicowe

     

     

    Zimowa przerwa świąteczna : 23 - 31 grudnia 2023 r.

    Ferie zimowe : 29 styczeń – 11 luty 2024 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

    Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach : 21 czerwca 2024 r.

    Ferie letnie : 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

  • Kontakty

  • Logowanie