• Nabór  odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego - https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

     

    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

     

    Lp.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

    Termin w postępowaniu uzupełniającym

     

     

    1

     

    Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     

     

    od 20 marca do 5 kwietnia 2023 r.

     

     

     

    od 08 maja do 19 maja 2023 r.

     

     

     

    2

    Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym ) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     

     

     

    od 8 maja do 19 maja 2023 r.

     

     

     

    3

     

     

     

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

     

     

    od 20 marca do 05 kwietnia 2023 r.  
    4

     

     

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

     

     

      od 08 maja do 25 maja 2023 r.
    5

     

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

      30 maja 2023 r. do godz. 15:00
    6

     

     

     

    Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (nie dotyczy kandydatów od 30 maja do 07 czerwca 2023 r. ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

     

     

      od 30 maja do 07 czerwca 2023 r.
    7

     

     

     

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przynależnych do szkoły obwodowej przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego ) ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego )

     

     

    27 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 16 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
    8

     

     

     

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego ) ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego )

     

  • Kontakty

  • Logowanie