• Zdrowe, racjonalne żywienie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i warunkiem prawidłowego rozwoju, dobrego samopoczucia oraz pełnej dyspozycji do uczenia się. Zdrowie i dobre samopoczucie uczniów oraz nauczycieli niewątpliwie wpływa na skuteczną realizację zadań szkoły. Dlatego tak ważne są zdrowe i regularne posiłki, w tym spożywanie posiłku w czasie pobytu w szkole.

    W obliczu tego nie do przecenienia jest rola szkoły w kształtowaniu właściwych zachowań w tym zakresie oraz w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży. Dla realizacji tych zadań, niezbędne jest podjęcie działań, w zakresie wspierania kształtowania nawyków zdrowego żywienia uczniów w tym poprzez oferowane posiłki w stołówkach szkolnych, jak i zapewnienie uczniom dostępu do produktów i napojów o najwyższych walorach zdrowotnych, sprzedawanych w sklepikach szkolnych, przy równoczesnym wyeliminowaniu produktów i napojów o dużej zawartości cukru, soli i tłuszczów.

    Działania te wymagają systematycznej współpracy z rodzicami, samorządem szkolnym i przedstawicielami społeczności lokalnej. Kształtowanie świadomości rodziców jest procesem długofalowym, częstokroć wymagającym zmiany przyzwyczajeń żywieniowych całej rodziny.

    Ministerstwo Edukacji Narodowej od wielu lat prowadzi działania informacyjne skierowane do dyrektorów szkół, w których podkreśla konieczność wyeliminowania niezdrowej żywności sprzedawanej uczniom. Jest to kluczowe zagadnienie. W szczególności z uwagi na bardzo szybki wzrost nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce.

    źrodło: https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/szkola-ksztaltuje-zdrowe-nawyki-zywieniowe.html


    Wpłaty za obiady proszę dokonywać na poniższy nr rachunku:

    14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  • Kontakty

  • Logowanie