• Zamieszczamy Standardy Ochrony Małoletnich , wprowadzone zarzadzeniem dyrektora.

    Zarządzenie nr   44 /2023/2024

    Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 19

    w Katowicach z dnia  21 czerwca  2024r.

    w sprawie  wprowadzenia Standardów Ochrony Dzieci w Szkole Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  

    Na podstawie:

    1.Ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);

    2.Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);

    Zarządza się, co następuje:

    § 1

    Wprowadzam do stosowania przez wszystkich pracowników Standardy Ochrony Dzieci  w Szkole Podstawowej            nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

    § 2

    Standardy stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

    § 3

    Standardy zamieszcza się na stronie internetowej szkoły.

    § 4

    Zarządzenie dyrektora  wchodzi w życie z dniem 21.06.2024 r.

     

    Dyrektor Magdalena Dołegowska

     

     

     

  • Kontakty

  • Logowanie