• DYREKTOR SZKOŁY - mgr Magdalena Dołęgowska  

    WICEDYREKTOR SZKOŁY ( SPOŁECZNY ) - mgr Kornelia Kaplyta  

    PRACOWNICY ADMINISTRACJI: 

    mgr Dorota Jakubska - sekretarz szkoły 

    PRACOWNICY PEDAGOGICZNI: 

    - wychowawcy świetlicy 

    mgr Magdalena Dołęgowska  

    mgr Aleksandra Domańska 

    mgr Agata Gawlik

    mgr Miłosz Grajdek

    mgr Kornelia Kaplyta  

    mgr Wioletta Krupa 

    mgr Magdalena Kurek

     

    - nauczyciele języka angielskiego: 

    mgr Katarzyna Lewańska 

    - nauczyciele religii: 

    mgr Barbara Wittmann - Widera 

    - nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej 

    mgr Marzena Filipowicz - Wuj 

    mgr Karina Kriegler 

    mgr Joanna Pietras - 

    mgr Justyna Harwat 

    mgr Monika Grabinska 

    mgr Hanna Marzec 

    - nauczyciele języka polskiego 

    mgr Iwona Krawczyk 

    - nauczyciele języka polskiego dla obcokrajowców 

    mgr Agata Gawlik

    - nauczyciel historii i WDŻ

    mgr Beata Opara - Naczyńska 

    - nauczyciel matematyki

     Marezna Biela

    - nauczyciel przyrody i geografii

    mgr Katarzyna Grabinska 

    mgr Wioletta Krupa 

    mgr Joanna Pietras 

    - nauczyciel biologii

     - mgr Karina Kriegler 

    - nauczyciel informatyki 

    mgr Jacek Polewka 

    - nauczyciel techniki 

    mgr Marzena Filipowicz - Wuj 

    - nauczyciel muzyki 

    mgr Iwona Polit 

    - nauczyciel plastyki 

    mgr Magdalena Kurek

    - nauczyciel wychowania fizycznego 

    mgr Kornelia Kaplyta

    - nauczyciel bibliotekarz: 

    mgr Iwona Krawczyk

    - nauczyciel rewalidacji

    mgr Joanna Miłek

    mgr Joanna Tosza

    mgr Hanna Marszałek 

    - logopeda 

    mgr Barbara Wittmann - Widera 

    - nauczyciel wspomagający

    - mgr Aleksandra Domańska 

    - pedagog szkolny: 

    mgr Joanna Tosza 

    - pielęgniarka szkolna: 

    Teresa Tarmin

  • Kontakty

  • Logowanie